Reprezentacja UJW we Lwowie

Studenci i wykładowcy UJW w dniach 18-21 kwietnia gościli we Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki. – Spotkaliśmy wielu ciekawych ludzi, dyskutowaliśmy z naszymi kolegami ze Lwowa – mówią żacy.

Studenci UJW z kół naukowych Administratywistów, Prawa Finansowego i Marketingu do wyjazdu na Ukrainę i konferencji naukowej przygotowywali się przez kilka tygodni. Wystąpienia 10 osób dotyczyły umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską oraz polskich doświadczeń na drodze do UE. Konferencja nosiła tytuł: „Realizacja umowy o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Ukrainą. Aspekty prawne – publiczne i prywatne”. Została ona zorganizowana 19 kwietnia we Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im I. Franki we współpracy z Uczelnią Jana Wyżykowskiego. Studenci z Uniwersytetu we Lwowie także przygotowali wystąpienia, które umożliwiły dyskusję nad szansami dalszej współpracy Ukrainy z Unią Europejską.

Dzień później, 20 kwietnia, opiekunowie polskiej grupy, prof. dr hab. Rafał Czachor, dziekan Wydziału Nauk Społecznych UJW oraz dr Dariusz Zając, kanclerz UJW, wzięli udział w konferencji jubileuszowej z okazji 25-lecia Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Lwowskiego. Prof. R. Czachor wygłosił referat dotyczący prawa międzynarodowego. – Z tą Uczelnią na Ukrainie łączą nas bardzo dobre relacje. Wyjazd konferencyjny na Ukrainę pomoże w umacnianiu ich w przyszłości – dodaje. Jak ocenia dr Dariusz Zając, kanclerz, tego rodzaju wyjazdy naukowe przynoszą wiele korzyści, zwłaszcza dla studentów. – Bardzo motywują młodych ludzi do pracy i nauki. Pokazują też ich potencjał, który ujawnia się często podczas takich wyzwań naukowo-badawczych – zaznacza. – Zakładamy, że to nie ostatnie tego rodzaju przedsięwzięcie międzynarodowe. Chęci dalszej współpracy są również po stronie ukraińskiej. Są też wspólne plany. Myślimy także o podobnych konferencjach z udziałem naszych studentów również w innych krajach – dodaje.

Oprócz aktywności naukowej studenci UJW mieli możliwość poznania miasta i jego historii. Odwiedzili m.in. muzeum uniwersyteckie, Cmentarz Łyczakowski, a jeden z wieczorów spędzili w Operze Lwowskiej.

Współpraca UJW z uczelniami w Europie Środkowej i Wschodniej jest coraz aktywniejsza. Dotyczy to współdziałania w ramach Programu Erasmus+ oraz poza nim. W dniach 9-12 maja w Wilnie odbędzie się Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego. Weźmie w nim udział prof. Rafał Czachor, Dziekan WNS, reprezentujący prawników związanych z Uczelnią Jana Wyżykowskiego oraz kierunek Prawo, który zostanie uruchomiony od października tego roku.

Jan Walczak

fot. Archiwum UJW