Rektor patronuje konkursowi historycznemu

Rektor UJW prof. dr Tadeusz Kierzyk objął patronat honorowy nad II Gminnym Turniejem Historycznym „Rozpoczęła się osiemdziesiąt lat temu …”.

Turniej adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Chocianów.

Honorowy patronat nad turniejem objęli także: Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski, Tomasz Kulczyński – Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów.

Zmagania turniejowe będą się odbywały w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych 25 października.

Uczestnicy będą rywalizowali w czteroosobowych drużynach, reprezentujących wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Chocianów.

Zwycięzcę Turnieju wyłoni jury, w skład którego wejdą nauczyciele reprezentujący każdą ze szkół. Pracami jury pokieruje dr Jan Walczak, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uczelni Jana Wyżykowskiego.