Prof. A. C. Mituś Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia

Informujemy, że z dniem 2 grudnia 2018 r. powołana została zarządzeniem Rektora Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia został prof. dr hab. Antoni C. Mituś. W skład Komisji wchodzą obok Pełnomocnika, przewodniczący Wydziałowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów oraz przedstawiciel pracodawców. Komisja została powołana na kadencję 2018-2022.