Erasmus + dla pracowników UJW

Stawki stypendiów dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych w programie ERASMUS+ w roku akad. 2016/2017

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w „Przewodniku programu Erasmus+” Polska Narodowa Agencja w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustaliła następujące stawki stypendiów:

GRUPA KRAJE DZIENNA STAWKA STYPENDIUM W EURO PRZY WYJAZDACH TRWAJĄCYCH NIE DŁUŻEJ NIŻ 14 DNI DZIENNA STAWKA STYPENDIUM W EURO PRZY WYJAZDACH PRZEKRACZAJĄCYCH 14 DNI¹
I Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania 130,0 91,0
II Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy 110,0 77,0
III Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia) 100,0 70
IV Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia 80,0 56,0

¹Zastosowane w tabeli wartości odnoszą się do pobytów trwających do 14 dni. W przypadku pobytów dłuższych, w 15-tym i dalszym dniu pobytu wypłacana stawka wynosi 70% stawki dziennej wypłacanej na pobyt do 14-tu dni.

Dokumenty aplikacyjne:

Dokumenty niezbędne do przedłożenia po powrocie:

  • Zaświadczenie o pobycie (oryginał) – wydaje uczelnia partnerska
  • Ankieta stypendysty (on-line)

Powrót