Erasmus + dla pracowników UJW

Stawki stypendiów dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych w programie ERASMUS+ w roku akademickim 2019/2020

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w „Przewodniku programu Erasmus+” Polska Narodowa Agencja w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustaliła następujące stawki stypendiów:

GRUPA

KRAJE DZIENNA STAWKA STYPENDIUM W EURO PRZY WYJAZDACH TRWAJĄCYCH NIE DŁUŻEJ NIŻ 14 DNI DZIENNA STAWKA STYPENDIUM W EURO PRZY WYJAZDACH PRZEKRACZAJĄCYCH 14 dni*

 I

Dania, Irlandia,  Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 180,00

126,00

 II

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 160,00

112,00

 III

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

140,00

98,00

*zastosowane w tabeli wartości odnoszą się do pobytów trwających do 14 dni. W przypadku pobytów dłuższych w 15-stym i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14-stu dni.

Dokumenty aplikacyjne:

Dokumenty niezbędne do przedłożenia po powrocie:

  • Zaświadczenie o pobycie (oryginał) – wydaje uczelnia partnerska
  • Ankieta stypendysty (on-line)

Powrót