Praca dzięki WAGO

Wrocławska firma WAGO ELWAG przekazała dla UJW urządzenia do nieodpłatnego użytkowania w celach dydaktycznych i naukowych. Powstała praca dyplomowa.

„Elektrohydrauliczny układ autonomicznej regulacji” to tytuł pracy dyplomowej, która powstała w efekcie zastosowania sprzętu. Promotorem pracy studenta UJW był dr inż. Grzegorz Łomotowski, który czuwał nad odpowiednią instalacją dostarczonych przez WAGO ELWAG urządzeń. Wykonana praca znajdzie zastosowanie  podczas zajęć dydaktycznych pokazujących w praktyce układ automatycznej regulacji położenia, czy mających na celu prezentację nowoczesnych technik sterowania z wykorzystaniem sieci WiFi i urządzeń mobilnych. Będzie pomocna także przy realizacji kolejnych prac dyplomowych. Władze UJW serdecznie dziękują firmie WAGO ELWAG za współpracę.

Na zdjęciu: Skrzynka elektryczna wykonana przez studenta w ramach pracy dyplomowej, wykorzystująca urządzenia przekazane przez firmę WAGO