Pomoc materialna dla studentów – nowy termin składania wniosków!

W związku z wyjątkową sytuacją epidemiologiczną w kraju, Rektor UJW podjął decyzję o przesunięciu terminu składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

Wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi regulaminem załącznikami prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty (najlepiej listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru) w terminie do 25 marca br. (liczy się data stempla pocztowego).

Zachęcamy wszystkich studentów do unikania skupisk ludzkich i niepojawiania się w miejscach publicznych jeśli nie jest to bezwzględnie koniczne – pamiętajcie, zdrowie jest najważniejsze! a my staramy się wychodzić naprzeciw Waszym potrzebom.

Jeśli macie jakieś pytania, piszcie do nas na adresy e-mailowe dziekanatów lub dzwońcie:
– Polkowice – ujw@ujw.pl, 767465353,
– Lubin – wz@ujw.pl, 887 380 094.

Postaramy się rozwiać Wasze wątpliwości 🙂