Polkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął 14. rok akademicki!

„Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! Post iucundam iuventutem, post molestam senectutem, nos habebit humus.” – „Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi! Po przyjemnej młodości, po kłopotliwej starości, posiędzie nas ziemia”.

Radosny, studencki hymn ponownie zabrzmiał 24 października w murach naszej Uczelni. Tym razem swoją, czternastą już, inaugurację świętowali słuchacze Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Prof. UJW dr Tadeusz Kierzyk otworzył kolejny rok akademicki wyrażając nieskrywany podziw dla studentów-seniorów polkowickiej Uczelni, za chęci, zaangażowanie i odwagę. Słowami Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy się nie zdarza (…)Żaden dzień się nie powtórzy (…)” gratulował słuchaczom, że postanowili wykorzystać szansę, jaką Uczelnia ze wsparciem Gminy Polkowice, postawiła na ich drodze. Zajęcia w UJW to dla naszych słuchaczy doskonała okazja do „wyjścia do ludzi”, spotkań z przyjaciółmi, nawiązywania nowych znajomości, uzyskiwania pomocy i wsparcia od koleżanek i kolegów, nauki języków obcych a także do zwiedzania ciekawych miejsc i podejmowania nowych wyzwań.

Podczas uroczystości dało się wyczuć

odświętną i szczególną atmosferę. Nowo przyjęci studenci złożyli ślubowanie i odebrali z rąk Rektora indeksy. Wszyscy zgromadzeni na auli słuchacze wysłuchali wykładu inauguracyjnego pt. „Miejska polityka senioralna jako gwarancja realizacji praw osób starszych. Od rozwiązań systemowych po dobre praktyki”, który wygłosił Burmistrz Polkowic, Łukasz Puźniecki. Prelegent podkreślał jak ważna jest rola seniorów w budowaniu przyszłości i lepszego jutra dla przyszłych pokoleń.

Uroczystość uświetnił zaprzyjaźniony z Uczelnią Chór Cantabile po kierownictwem p. Joanny Kący.