Polkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Inauguracja po raz 13

W środę, 10 października, po raz 13. rok akademicki zainaugurowali Słuchacze Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy Uczelni Jana Wyżykowskiego. Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. dr hab. Eunika Baron-Polańczyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podczas uroczystości ślubowanie złożyli Słuchacze I roku PUTW. Odebrał je Rektor UJW dr Włodzimierz Olszewski.