Pamiętając o Marcu `68

Rektor dr Włodzimierz Olszewski wziął udział w wydarzeniach upamiętniających 50. rocznicę Marca 1968 r., które odbyły się we Wrocławiu i w Legnicy.

Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oddział we Wrocławiu zorganizowały seminarium pt. Historia i pamięć – w pięćdziesiątą rocznicę Marca ‘68 (19 marca).
W ramach spotkania Leszek Leo Kantor zaprezentował wystąpienie pt. Marzec ’68. Zdjęcia, które Żydzi zabrali ze sobą. Po prezentacji odbyła się dyskusja na temat Pamięć pokolenia Marca ’68 w perspektywie uchodźców polsko-żydowskich. Z kolei w Legnicy odbyła się konferencja naukowa pt. Wydarzenia Marca 1968 – przyczyny i następstwa (22 marca) zorganizowana przez Stowarzyszenie Pamięć i Dialog.

Na zdjęciu dr Włodzimierz Olszewski wraz z Leszkiem Leo Kantorem – publicystą, nauczycielem akademickim, dokumentalistą. W 1968 r. zwolnionym z pracy. Wyemigrował wówczas do Szwecji. Związany z Uniwersytetem Sztokholmskim, współpracował z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa, działacz Forum Międzykulturowego w Szwecji. Autor filmów Tam gdzie rosną porzeczki (2013) i W poszukiwaniu utraconego krajobrazu (2015).