Organizacja roku akademickiego

SEMESTR ZIMOWY

1 X 2016 – 17 II 2017
Zajęcia dydaktyczne 1 X 2016 – 3 II 2017
Zajęcia dydaktyczne dla studentów VII semestru 1 X 2016 – 3 II 2017
Egzaminacyjna sesja zimowa 4 II 2017 – 17 II 2017
Egzaminacyjna sesja poprawkowa 18 II 2017 – 24 II 2017
Egzaminacyjna sesja zimowa dla studentów VII semestru 4 II 2017 – 17 II 2017
Egzaminacyjna sesja poprawkowa dla studentów VII semestru 18 II 2017 – 24 II 2017

SEMESTR LETNI

18 II 2017 – 30 IX 2017
Zajęcia dydaktyczne 18 II 2017 – 23 VI 2017
Zajęcia dydaktyczne dla studentów VI semestru studiów licencjackich oraz IV semestru studiów II stopnia 18 II 2017 – 14 V 2017
Egzaminacyjna sesja letnia 24 VI 2017 – 7 VII 2017
Egzaminacyjna sesja poprawkowa 20 IX 2017 – 30 IX 2017
Egzaminacyjna sesja letnia dla studentów VI semestru studiów licencjackich oraz IV semestru studiów II stopnia 22 V 2017 – 2 VI 2017
Egzaminacyjna sesja poprawkowa dla studentów VI semestru studiów licencjackich oraz IV semestru studiów II stopnia 5 VI 2017 – 11 VI 2017

Zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych odbywać się będą zgodnie z ogólnouczelnianym kalendarium roku akademickiego 2016/2017.

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim – sprawdź tutaj.

Kalendarium roku akademickiego 2016/2017 – pobierz excel, pobierz pdf