Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki 2019/2020

SEMESTR ZIMOWY

28 IX 2019 – 23 II 2020

Zajęcia dydaktyczne 28 IX 2019 – 31 I 2020
Egzaminacyjna sesja zimowa 3 II 2020 – 16 II 2020
Egzaminacyjna sesja poprawkowa 17 II 2020 – 23 II 2020
Zajęcia dydaktyczne dla studentów VII semestru 28 IX 2019 – 31 I 2020
Egzaminacyjna sesja zimowa dla studentów VII semestru 3 II 2020 – 16 II 2020
Egzaminacyjna sesja poprawkowa dla studentów VII semestru 17 II 2020 – 23 II 2020
Ostateczny termin uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów objętych programem studiów w semestrze zimowym 15 III 2020

SEMESTR LETNI

22 II 2020 – 30 IX 2020
Zajęcia dydaktyczne 22 II 2020 – 19 VI 2020
Egzaminacyjna sesja letnia

22 VI 2020 – 5 VII 2020

Egzaminacyjna sesja poprawkowa 20 IX 2020 – 30 IX 2020
Ostateczny termin uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów objętych programem studiów w semestrze letnim 15 X 2020
Zajęcia dydaktyczne dla studentów VI semestru studiów licencjackich oraz IV semestru studiów II stopnia 22 II 2020 – 17 V 2020
Egzaminacyjna sesja letnia dla studentów VI semestru studiów licencjackich oraz IV semestru studiów II stopnia 18 V 2020 – 29 V 2020
Egzaminacyjna sesja poprawkowa dla studentów VI semestru studiów licencjackich oraz IV semestru studiów II stopnia 1 VI 2020 – 7 VI 2020
Ostateczny termin uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów objętych programem studiów w semestrze letnim dla studentów VI semestru studiów licencjackich oraz IV semestru studiów II stopnia 10 VI 2020

 

Kalendarium roku akademickiego 2019/2020 – pobierz pdf.

UWAGA!! Na I roku studiów tylko 10 zjazdów w semestrze!

 

Rok akademicki 2018/2019

SEMESTR ZIMOWY

29 IX 2018 – 24 II 2019

 
Zajęcia dydaktyczne

29 IX 2018 – 1 II 2019

Egzaminacyjna sesja zimowa

4 II 2019 – 17 II 2019

Egzaminacyjna sesja poprawkowa

18 II 2019 – 24 II 2019

Zajęcia dydaktyczne dla studentów VII semestru

29 IX 2018 – 1 II 2019

Egzaminacyjna sesja zimowa dla studentów VII semestru

4 II 2019 – 17 II 2019

Egzaminacyjna sesja poprawkowa dla studentów VII semestru

18 II 2019 – 24 II 2019

Ostateczny termin uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów objętych planem studiów w semestrze zimowym

15 III 2019

SEMESTR LETNI

23 II 2019 – 30 IX 2019

 
Zajęcia dydaktyczne

23 II 2019 – 19 VI 2019

Egzaminacyjna sesja letnia

24 VI 2019 – 7 VII 2019

Egzaminacyjna sesja poprawkowa

20 IX 2019 – 30 IX 2019

Ostateczny termin uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów objętych planem studiów w semestrze letnim

15 X 2019

Zajęcia dydaktyczne dla studentów VI semestru studiów licencjackich oraz IV semestru studiów II stopnia

23 II 2019 – 19 V 2019

Egzaminacyjna sesja letnia dla studentów VI semestru studiów licencjackich oraz IV semestru studiów II stopnia

20 V 2019 – 31 V 2019

Egzaminacyjna sesja poprawkowa dla studentów VI semestru studiów  licencjackich oraz IV semestru studiów II stopnia

1 VI 2019 – 7 VI 2019

Ostateczny termin uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów objętych planem studiów semestrze letnim dla studentów VI semestru studiów licencjackich oraz IV semestru studiów II stopnia

10 VI 2019

Kalendarium roku akademickiego 2018/2019 – pobierz pdf.