Organizacja roku akademickiego 2017/2018

SEMESTR ZIMOWY

30 IX 2017 – 25 II 2018
Zajęcia dydaktyczne 30 IX 2017 – 2 II 2018
Egzaminacyjna sesja zimowa 5 II 2018 – 18 II 2018
Egzaminacyjna sesja poprawkowa 19 II 2018 – 25 II 2018
Zajęcia dydaktyczne dla studentów VII semestru 30 IX 2017 – 2 II 2018
Egzaminacyjna sesja zimowa dla studentów VII semestru 5 II 2018 – 18 II 2018
Egzaminacyjna sesja poprawkowa dla studentów VII semestru 19 II 2018 – 25 II 2018
Ostateczny termin uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów objętych planem studiów w semestrze zimowym 15 III 2018

SEMESTR LETNI

24 II 2018 – 30 IX 2018
Zajęcia dydaktyczne 24 II 2018 – 22 VI 2018
Egzaminacyjna sesja letnia 25 VI 2018 – 8 VII 2018
Egzaminacyjna sesja poprawkowa 20 IX 2018 – 30 IX 2018
Ostateczny termin uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów objętych planem studiów w semestrze letnim 15 X 2018
 Zajęcia dydaktyczne dla studentów VI semestru studiów licencjackich oraz IV semestru studiów II stopnia 24 II 2018 – 13 V 2018
 Egzaminacyjna sesja letnia dla studentów VI semestru studiów licencjackich oraz IV semestru studiów II stopnia 21 V 2018 – 30 V 2018
 Egzaminacyjna sesja poprawkowa dla studentów VI semestru studiów licencjackich oraz IV semestru studiów II stopnia 4 VI 2018 – 10 VI 2018
 Ostateczny termin uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów objętych planem studiów w semestrze letnim dla studentów VI semestru studiów licencjackich oraz IV semestru studiów II stopnia 10 VI 2018

Kalendarium roku akademickiego 2017/2018 – pobierz pdf

Kalendarium roku akademickiego 2016/2017 – pobierz excel, pobierz pdf