Organizacja roku akademickiego 2018/2019

SEMESTR ZIMOWY

29 IX 2018 – 24 II 2019

Zajęcia dydaktyczne

29 IX 2018 – 1 II 2019

Egzaminacyjna sesja zimowa

4 II 2019 – 17 II 2019

Egzaminacyjna sesja poprawkowa

18 II 2019 – 24 II 2019

Zajęcia dydaktyczne dla studentów VII semestru

29 IX 2018 – 1 II 2019

Egzaminacyjna sesja zimowa dla studentów VII semestru

4 II 2019 – 17 II 2019

Egzaminacyjna sesja poprawkowa dla studentów VII semestru

18 II 2019 – 24 II 2019

Ostateczny termin uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów objętych planem studiów w semestrze zimowym

15 III 2019

SEMESTR LETNI
23 II 2019 – 30 IX 2019
Zajęcia dydaktyczne

23 II 2019 – 19 VI 2019

Egzaminacyjna sesja letnia

24 VI 2019 – 7 VII 2019

Egzaminacyjna sesja poprawkowa

20 IX 2019 – 30 IX 2019

Ostateczny termin uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów objętych planem studiów w semestrze letnim

15 X 2019

Zajęcia dydaktyczne dla studentów VI semestru studiów licencjackich oraz IV semestru studiów II stopnia

23 II 2019 – 19 V 2019

Egzaminacyjna sesja letnia dla studentów VI semestru studiów licencjackich oraz IV semestru studiów II stopnia

20 V 2019 – 31 V 2019

Egzaminacyjna sesja poprawkowa dla studentów VI semestru studiów licencjackich oraz IV semestru studiów II stopnia

1 VI 2019 – 7 VI 2019

Ostateczny termin uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów objętych planem studiów w semestrze letnim dla studentów VI semestru studiów licencjackich oraz IV semestru studiów II stopnia

10 VI 2019

Kalendarium roku akademickiego 2018/2019 – pobierz pdf

UWAGA!! Na I roku studiów tylko 10 zjazdów w semestrze!

Kalendarium roku akademickiego 2017/2018 – pobierz pdf