Tabela opłat za usługi edukacyjne w r.a. 2019/2020 dla studentów rozpoczynających naukę w r.a. 2019/2020

Czesne za semestr studiów I rok [zł] II rok [zł] III rok [zł] IV rok [zł] V rok [zł]
STUDIA I STOPNIA – STACJONARNE
Administracja 0 1 660 1 700
Górnictwo i Geologia 0 2 260 2 300 2 360
Informatyka 0 1 800 1 860 1 900
Logistyka 0 1 800 1 860 1 900
Mechatronika 0 1 800 1 860 1 900
Pedagogika 0 1 800 1 860
Zarządzanie 0 1 900 1 960
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 0 2 000 2 060 2 100
STUDIA II STOPNIA – STACJONARNE
Mechatronika II 2 500 2 660
Zarządzanie II 2 260 2 300
STUDIA I STOPNIA – NIESTACJONARNE
Administracja 1 600 1 660 1 700
Górnictwo i Geologia 2 200 2 260 2 300 2 360
Informatyka 1 760 1 800 1 860 1 900
Logistyka 1 760 1 800 1 860 1 900
Mechatronika 1 760 1 800 1 860 1 900
Pedagogika 1 760 1 800 1 860
Zarządzanie 1 860 1 900 1 960
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 960 2 000 2 060 2 100
STUDIA II STOPNIA – NIESTACJONARNE
Mechatronika II 2 500 2 660
Zarządzanie II 2 260 2 300
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Prawo – stacjonarne 0 2 150 2 350 2 450 2 550
Prawo – niestacjonarne 1 900 2 100 2 300 2 400 2 500
Dodatkowa opłata za regulowanie czesnego w ratach – 160 zł / semestr

Tabela pozostałych opłat za usługi edukacyjne na rok akademicki 2019/2020.