Opłaty czesnego w r. a. 2018/2019 dla studentów rozpoczynających naukę w r.a. 2018/2019

Czesne za semestr studiów  I rok  II rok  III rok  IV rok  V rok
STUDIA I STOPNIA – STACJONARNE
Administracja      0,00 zł    1 660,00 zł    1 700,00 zł
Górnictwo i Geologia      0,00 zł    2 260,00 zł    2 300,00 zł    2 360,00 zł
Informatyka      0,00 zł    1 800,00 zł    1 860,00 zł    1 900,00 zł
Logistyka      0,00 zł    1 800,00 zł    1 860,00 zł    1 900,00 zł
Mechatronika      0,00 zł    1 800,00 zł    1 860,00 zł    1 900,00 zł
Pedagogika      0,00 zł    1 800,00 zł    1 860,00 zł
Zarządzanie      0,00 zł    1 900,00 zł    1 960,00 zł
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji       0,00 zł    2 000,00 zł    2 060,00 zł    2 100,00 zł
STUDIA II STOPNIA – STACJONARNE
Mechatronika II    2 500,00 zł    2 660,00 zł
Zarządzanie II    2 260,00 zł    2 300,00 zł
STUDIA I STOPNIA – NIESTACJONARNE
Administracja    1 600,00 zł    1 660,00 zł    1 700,00 zł
Górnictwo i Geologia    2 200,00 zł    2 260,00 zł    2 300,00 zł    2 360,00 zł
Informatyka    1 760,00 zł    1 800,00 zł    1 860,00 zł    1 900,00 zł
Logistyka    1 760,00 zł    1 800,00 zł    1 860,00 zł    1 900,00 zł
Mechatronika    1 760,00 zł    1 800,00 zł    1 860,00 zł    1 900,00 zł
Pedagogika    1 760,00 zł    1 800,00 zł    1 860,00 zł
Zarządzanie    1 860,00 zł    1 900,00 zł    1 960,00 zł
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji    1 960,00 zł    2 000,00 zł    2 060,00 zł    2 100,00 zł
STUDIA II STOPNIA – NIESTACJONARNE
Mechatronika II    2 500,00 zł    2 660,00 zł
Zarządzanie II    2 260,00 zł    2 300,00 zł
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Prawo – stacjonarne        0,00 zł    2 150,00 zł    2 350,00 zł    2 450,00 zł    2 550,00 zł
Prawo – niestacjonarne    1 900,00 zł    2 100,00 zł    2 300,00 zł    2 400,00 zł    2 500,00 zł
Dodatkowa opłata za regulowanie czesnego w ratach – 160 zł / semestr