Opłaty

Tabela opłat za usługi edukacyjne na rok akademicki 2019/2020 dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020.

Tabela opłat z tytułu czesnego na rok akademicki 2018/2019 dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017.

Tabela opłat z tytułu czesnego na rok akademicki 2018/2019 dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018.

Tabela opłat z tytułu czesnego na rok akademicki 2018/2019 dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019.

Tabela opłat z tytułu czesnego na rok akademicki 2018/2019 dla pozostałych studentów.

Tabela pozostałych opłat na rok akademicki 2018/2019.

Tabela pozostałych opłat za usługi edukacyjne na rok akademicki 2019/2020.