Opłaty za studia

Tabela opłat z tytułu czesnego na rok akademicki 2017/2018 dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

Tabela opłat z tytułu czesnego na rok akademicki 2017/2018 dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017

Tabela opłat z tytułu czesnego na rok akademicki 2017/2018 dla pozostałych studentów

Tabela pozostałych opłat na rok akademicki 2017/2018

 

Tabela opłat z tytułu czesnego na rok akademicki 2017/2018 dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

Czesne za semestr studiów  I rok 
II rok
III rok
IV rok
V rok
STUDIA I STOPNIA – STACJONARNE
Administracja 0 1 660 1 700
Górnictwo i Geologia 0 2 260 2 300 2 360
Informatyka 0 1 800 1 860 1 900
Logistyka 0 1 800 1 860 1 900
Mechatronika 0 1 800 1 860 1 900
Pedagogika 0 1 800 1 860
Stosunki Międzynarodowe 0 1 660 1 700
Zarządzanie 0 1 900 1 960
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 0 2 000 2 060 2 100
STUDIA II STOPNIA – STACJONARNE
Mechatronika II 2 500 2 660
Stosunki Międzynarodowe II 1 860 1 900
Zarządzanie II 2 260 2 300
STUDIA I STOPNIA – NIESTACJONARNE
Administracja 1 600 1 660 1 700
Górnictwo i Geologia 2 200 2 260 2 300 2 360
Informatyka 1 760 1 800 1 860 1 900
Logistyka 1 760 1 800 1 860 1 900
Mechatronika 1 760 1 800 1 860 1 900
Pedagogika 1 760 1 800 1 860
Stosunki Międzynarodowe 1 600 1 660 1 700
Zarządzanie 1 860 1 900 1 960
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 960 2 000 2 060 2 100
STUDIA II STOPNIA – NIESTACJONARNE
Mechatronika II 2 500 2 660
Stosunki Międzynarodowe II 1 860 1 900
Zarządzanie II 2 260 2 300
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Prawo – stacjonarne 0 2 150 2 350 2 450 2 550
Prawo – niestacjonarne 1 900 2 100 2 300 2 400 2 500
Dodatkowa opłata za regulowanie czesnego w ratach – 160 zł / semestr

 

Tabela opłat z tytułu czesnego na rok akademicki 2017/2018 dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017

Czesne za semestr studiów  I rok 
II rok
III rok
IV rok
STUDIA I STOPNIA – STACJONARNE
Administracja 0 1 660 1 700
Górnictwo i Geologia 2 200 2 260 2 300 2 360
Informatyka 0 1 800 1 860 1 900
Logistyka 0 1 800 1 860 1 900
Mechatronika 0 1 800 1 860 1 900
Pedagogika 0 1 800 1 860
Stosunki Międzynarodowe 0 1 660 1 700
Zarządzanie 1 860 1 900 1 960
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 960 2 000 2 060 2 100
STUDIA II STOPNIA – STACJONARNE
Mechatronika II 2 500 2 660
Stosunki Międzynarodowe II 1 860 1 900
Zarządzanie II 2 260 2 300
STUDIA I STOPNIA – NIESTACJONARNE
Administracja 1 600 1 660 1 700
Górnictwo i Geologia 2 200 2 260 2 300 2 360
Informatyka 1 760 1 800 1 860 1 900
Logistyka 1 760 1 800 1 860 1 900
Mechatronika 1 760 1 800 1 860 1 900
Pedagogika 1 760 1 800 1 860
Stosunki Międzynarodowe 1 600 1 660 1 700
Zarządzanie 1 860 1 900 1 960
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 960 2 000 2 060 2 100
STUDIA II STOPNIA – NIESTACJONARNE
Mechatronika II 2 500 2 660
Stosunki Międzynarodowe II 1 860 1 900
Zarządzanie II 2 260 2 300
Dodatkowa opłata za regulowanie czesnego w ratach – 160 zł / semestr

 

Tabela opłat z tytułu czesnego na rok akademicki 2017/2018 dla pozostałych studentów

Czesne za semestr studiów  III rok 
IV rok
STUDIA I STOPNIA – STACJONARNE
Administracja 1 600
Informatyka 1 600 1 600
STUDIA I STOPNIA – NIESTACJONARNE
Administracja 1 700
Górnictwo 2 300 2 300
Informatyka 1 700 1 700
Logistyka 1 700 1 700
Mechatronika 1 700 1 700
Pedagogika sem. V – 1 950

sem. VI – 1 980

Stosunki Międzynarodowe 1 650
Zarządzanie 1 950
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji sem. V – 2 050

sem. VI – 2 080

2 100
STUDIA II STOPNIA
Stosunki Międzynarodowe
Zarządzanie

 

Tabela pozostałych opłat na rok akademicki 2017/2018

Rodzaj opłaty  2017 / 2018
Wpisowe 0,00 zł
Nauka na drugim kierunku studiów I stopnia prowadzonym przez UJW 0,00 zł
Dodatkowe godziny z języka lub nauka kolejnego języka obcego1 35 zł/godz. dyd.
Powtarzanie przedmiotu² (warunek) 150,00 zł
Powtarzanie semestru pierwszego lub drugiego na bezpłatnych studiach stacjonarnych 1 500,00 zł
Rezygnacja z nauki studenta na bezpłatnym I roku studiów stacjonarnych lub skreślenie go z listy studentów z powodu niezaliczenia semestru 500,00 zł
Powtarzanie pozostałych semestrów niezależnie od trybu studiowania wg tabeli czesnego
Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej 500,00 zł
Zmiana trybu studiów ze stacjonarnego na niestacjonarny 100,00 zł
Zmiana studiowanej specjalności lub kierunku 100,00 zł
Wydanie dyplomu wraz z dwoma odpisami 60,00 zł
Duplikat dyplomu ukończenia studiów 90,00 zł
Dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden język obcy 40,00 zł
Odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski 50,00 zł
Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej 17,00 zł
Wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30,00 zł
Wydanie duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 45,00 zł
1 Przy grupie min.5 osób. Przy innej liczbie cena może ulec zmianie.
2 Dotyczy dodatkowych przedmiotów, wyrównywania różnic programowych.