Mechatronika – studia II stopnia

Studia magisterskie 1,5 roczne

Studia oraz rekrutacja na kierunek prowadzone są przez Wydział Nauk Technicznych w głównej siedzibie Uczelni w Polkowicach, przy ul. Skalników 6b.

mgr-mechatronikaStudia skierowane są do osób poszukujących interdyscyplinarności inżynierskiej. Absolwent otrzyma gruntowne wykształcenia z zakresu nauk technicznych t.j. mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, automatyki, cybernetyki i technik komputerowych oraz uzyska umiejętność wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej.

Absolwent nabywa umiejętności dokonywania doboru odpowiednich narzędzi niezbędnych do wykonania projektu konkretnego urządzenia, jak również doboru właściwych elementów wchodzących w jego skład. w warunkach krajowych i międzynarodowych oraz samodzielnego ukierunkowania swojego dalszego procesu samokształcenia.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji – zarejestruj się w naszym systemie i złóż w dokumenty w Uczelni.

Absolwent studiów jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkujących urządzenia mechatroniczne, placówkach zajmujących się ich dystrybucją i implementacją, w instytutach przemysłowych, projektowych, w szczególności w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, oraz w ośrodkach naukowo-badawczych krajowych i międzynarodowych zajmujących się projektowaniem lub wdrażaniem urządzeń mechatronicznych.

Ukończenie studiów daje umiejętność wyjątkowo dobrej obsługi komputera i stosowania aplikacji komputerowych, zwłaszcza tych, które są niezbędne do projektowania urządzeń mechatronicznych. Absolwent studiów wykorzystuje najnowocześniejsze techniki komunikacyjne, zdobywając umiejętności optymalnego podejmowania decyzji na szczeblach kierowniczych

Informacja dla kandydatów podejmujących studia II stopnia na kierunku Mechatronika