Mechatronika – studia I stopnia

Studia inżynierskie – 3,5 letnie

Studia oraz rekrutacja na kierunek prowadzone są przez Wydział Nauk Technicznych w głównej siedzibie Uczelni w Polkowicach, przy ul. Skalników 6b.

inz-mechatronikaAbsolwent studiów inżynierskich na kierunku Mechatronika posiada przygotowanie zarówno teoretyczne jak i praktyczne z zakresu szeroko rozumianej mechatroniki. Charakteryzuje się umiejętnościami rozwiązywania problemów wymagających zaangażowania metod naukowych wspartych nowoczesnymi technikami. Zna zasady współczesnych metod projektowania i wytwarzania oraz programowania systemów mechatronicznych.

Absolwent tego kierunku dysponuje dobrym przygotowaniem praktycznym i może podjąć pracę na stanowiskach mających w swoim zakresie: projektowanie, wytwarzanie, utrzymanie bądź dystrybucję narzędzi i systemów mechatronicznych. W szczególności mogą to być przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne prowadzące działalność projektową, produkcyjną, handlową i serwisową w zakresie sprzętu i oprogramowania związanego z szeroko rozumianą mechatroniką.mechatronika-2

Absolwent kierunku Mechatronika jest przygotowany do pracy w serwisach samochodowych, stacjach diagnostycznych, przedsiębiorstwach transportowych i przewozowych oraz salonach sprzedaży, jak również jest dobrze przygotowany do pracy w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne, elektromaszynowym, motoryzacyjnym, górniczym w przedsiębiorstwach zajmujących się serwisem i implementacją układów mechatronicznych w przemyśle. Przygotowany jest na założenie własnej firmy specjalizującej się w ogólnie pojętym serwisie przemysłowych urządzeń mechatronicznych oraz na podjęcie pracy w szkolnictwie zawodowym na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji – zarejestruj się w naszym systemie i złóż w dokumenty w Uczelni.

Przejdź do rekrutacji online

<< Wróć do oferty studiów inżynierskich

Sprawdź ofertę studiów II stopnia (magisterskich) >>