Od DWSPiT i UZZM do UJW

Uczelnia Jana Wyżykowskiego powstała za zgodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z połączenia dwóch szkół wyższych: Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach oraz Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. Założycielem Uczelni jest spółka Zampol. Zarówno DWSPiT w Polkowicach, jak i UZZM w Lubinie, to uczelnie, które swoją działalność dydaktyczną rozpoczęły w 2002 r. Przez 14 lat oddzielnie pisały swoje historie, by w 2016 roku połączyć swoje siły i jako jedność działać pod nowym szyldem.

Poznaj historię DWSPiT 

Poznaj historię UZZM

Obecnie Uczelnia Jana Wyżykowskiego kształci studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz prowadzi studia podyplomowe. W strukturach Uczelni są trzy wydziały. Dwa z nich zlokalizowIMG_5249ane są w Polkowicach: Wydział Nauk Społecznych i Wydział Nauk Technicznych, natomiast Wydział Zamiejscowy siedzibę ma w Lubinie. Dzięki połączeniu dwóch uczelni, oferta studiów jest niezwykle bogata – od kierunków typowo technicznych (takich jak: Mechatronika, Informatyka lub nierozerwalnie związany z regionem kierunek Górnictwo i geologia), przez studia prawno-administracyjne (Administracja), interdyscyplinarne (Logistyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji), studia rozwijające umiejętności interpersonalne, studia pedagogiczne, humanistyczne i społeczne, aż do studiów skierowanych dla osób chcących zdobyć umiejętności menadżerskie (Zarządzanie).

 – Konsolidacja naszych uczelni przyniosła wiele korzyści. To m.in. szansa na podniesienie jakości usług, stworzenie innowacyjnej oferty kształcenia oraz perspektywa rozwoju badań naukowych. To szansa dla studentów! Oferujemy doskonałe warunki studiowania przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu jakości obsługi  –  mówi prof. zw. dr hab. Marian S. Wolański, Rektor DWSPiT w latach 2012-2016 i pierwszy Rektor UJW.

 – Zagłębie Miedziowe potrzebuje wykwalifikowanej kadry. Potrzebowało, gdy powoływaliśmy nasze uczelnie do życia i potrzebuje nadal! Mamy misję i zamierzamy rozwijać się dla mieszkańców tego regionu. Jako jedność jesteśmy lepsi i jeszcze silniejsi – podkreśla prof. nadzw. dr hab. Stanisław A. Witkowski, wieloletni Rektor UZZM oraz pierwszy Dziekan Wydziału Zamiejscowego UJW.

Dowiedz się więcej o patronie Uczelni Jana Wyżykowskiego.

Najważniejsze wydarzenia z zakresu współpracy:

1 stycznia 2016 r. – połączenie DWSPiT w Polkowicach i UZZM w Lubinie w Uczelnię Jana Wyżykowskiego

18-19 czerwca 2015 r.  – I Konferencja Naukowa pt. „Nauki techniczne i praktyka zawodowa w Zagłębiu Miedziowym” organizowana wspólnie przez DWSPiT w Polkowicach i UZZM w Lubinie

25 maja 2014 r. – podpisanie umowy konsorcjum pomiędzy DWSPiT w Polkowicach a UZZM w Lubinie o wzmocnieniu pozycji obu szkół wyższych na lokalnym rynku uczelni niepublicznych, stałym podnoszeniu jakości kształcenia oraz lepszym dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i oczekiwań mieszkańców