Międzynarodowa komisja egzaminacyjna w Lubinie

W Wydziale Zamiejscowym UJW w Lubinie odbyły się ostatnie w tym semestrze egzaminy dyplomowe. Do obron przystąpili absolwenci kierunku Zarządzanie – studiów licencjackich i magisterskich. W tym roku komisja egzaminacyjna była wyjątkowa, bo oprócz Dziekana, dra Tadeusza Kierzyka, i innych pracowników naukowo-dydaktycznych UJW, za stołem prezydialnym zasiadł Prof. Nitul Dutta – współpracujący z naszą Uczelnią od dwóch lat pracownik indyjskjskiego Marwadi Universe.

Prof. Dutta przebywa obecnie z wizytą w Polkowicach by prowadzić we współpracy z drem inż. Zdzisławem Pólkowskim badania naukowe dotyczące wykorzystywania nowych technologii w biznesie. Wyniki badań będą w przyszłości publikowane w postaci artykułów w czasopismach naukowych i w postaci rozdziałów w książkach. O postępach prac będziemy informować.

W ostatnich dniach czerwca, Prof. Dutta wraz z drem inż. Pólkowskim reprezentowali UJW podczas 10- tej edycji Międzynarodowej Konferencji z zakresu informatyki pn. Electronics, Computers and Artificial Intelligence.