LSSE doceniła prace dyplomowe UJW

19 września odbyło się posiedzenie jury konkursu na najlepszą pracę dyplomową UJW z zakresu nauk technicznych realizowaną z przemysłem.

Został on zorganizowany we współpracy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z UJW. Obradowało jury w składzie: ze strony LSSE Przemysław Bożek wiceprezes, Bogusława Zientek dyrektor Departamentu Projektów Strategicznych oraz Paweł Drankiewicz dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji. Ze strony UJW: dr inż. Gregorz Łomotowski, dr Grzegorz Jastrzębski, dr inż. Robert Kaszuba oraz dr Jan Walczak.

Po prezentacji poszczególnych prac oraz tajnym głosowaniu jury wyłoniło trzy najlepsze z zakresu nauk technicznych, które mają lub mogą mieć zastosowanie w przemyśle. Wszystkie prace zostały przygotowane i obronione przez absolwentów UJW w 2019 na Wydziale Nauk Technicznych. Werdykt komisji konkursowej był następujący:

I miejsce – inż. Anita Kowalska, tytuł pracy: „Analiza logistyki wewnętrznej w zakładzie produkcyjnym Sanden” – promotor dr inż. Robert Kaszuba.

II miejsce – inż. Krzysztof Krupa, tytuł pracy: „Optymalizacja funkcjonowania systemu magazynowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa” – promotor dr inż. Robert Kaszuba.

III miejsce – inż. Tatsiana Sapach, tytuł pracy: „Planowanie i wykonanie testów automatycznych dla aplikacji internetowej” – promotor dr Grzegorz Jastrzębski.

Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w UJW 18 października.