Logistyka pod ziemią

12 stycznia br. grupa studentów II roku kierunku Logistyka, zrealizowała wizytę studyjną w KGHM, a konkretnie w SG-1 (Szyb Św. Jakuba) oraz SW-1 (Szyb Jana Wyżykowskiego). Zajęcia odbywała się w ramach przedmiotu Infrastruktura Logistyczna prowadzonego przez dr. hab. Tomasza Smala, a ich celem było poznanie specyfiki systemu logistycznego oraz infrastruktury logistycznej kopalni miedzi. Głównymi punktami wycieczki były: Oddziałowe Centrum Logistyczne, Dołowy Magazyn Części i Powierzchniowy Magazyn Centralny.

Zajęcia były bardzo pouczające, ciekawe i pełne niezapomnianych przeżyć. Dodatkowo studenci odbyli specjalistyczne szkolenie dotyczące używania aparatów tlenowych a także odwiedzili wnętrza kopalni i licznych komór, znajdujących się na głębokości powyżej 1 km pod ziemią!

Zajęcia mogły się odbyć przede wszystkim dzięki Piotrowi Walkowskiemu, studentowi kierunku logistyka, który zadbał o wszystkie zgody na wyjazd oraz zapewnił profesjonalną opiekę pracowników kopalni podczas całej wizyty.

 

Karolina Łabudzińska

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego UJW

 

Studenci kierują podziękowania do Dyrektora kopalni Pana Mirosława Wyrwy za wyrażenie zgody na wizytę oraz przychylne nastawienie do tego typu przedsięwzięć, które dają możliwość praktycznego szkolenia studentów UJW.