Konferencja UJW – nauki techniczne w Zagłębiu

W dniach 13-14 czerwca 2019 r. Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach będzie organizatorem III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod nazwą „Nauki techniczne i praktyka przemysłowa w Zagłębiu Miedziowym”. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału.

Głównym celem III Konferencji będzie zaprezentowanie przez jej uczestników wyników badań, najnowszego stanu wiedzy, dobrych praktyk, dotyczących relacji nauk technicznych i przemysłu regionu dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Zagłębia Miedziowego oraz zbliżenie środowisk naukowych i przemysłowych, a także wskazanie możliwości wspólnych działań naukowych w najbliższych latach. Warto zaznaczyć, że efektem konferencji, które odbyły się w latach 2015 oraz 2017 jest cykl artykułów naukowych opublikowanych na łamach „Zeszytów Naukowych Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Technicznych” punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Badania naukowe realizowane w ośrodkach akademickich na całym świecie pokazują, że współpraca na rzecz rozwoju regionu jest bardziej efektywna, gdy są w nie zaangażowane różnorodne środowiska, firmy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia. Założeniem konferencji jest zainspirowanie uczestników do wspólnych prac badawczo-rozwojowych, które sprzyjają wdrażaniu nowych technologii, pozwalają doskonalić proces zarządzania produkcją, mogą posłużyć do przygotowania prac inżynierskich użytecznych dla firm Zagłębia Miedziowego.

Zakres tematyczny Konferencji dotyczy zagadnień związanych z szeroko rozumianą: geologią i górnictwem, automatyką procesów przemysłowych, mechatroniką, mikrohydrauliką i sterowaniem
w urządzeniach technicznych, informatyką, logistyką oraz zarządzaniem i inżynierią produkcji.

Do udziału w tym wydarzeniu Rektor UJW oraz Dziekan Wydziału Nauk Technicznych zapraszają wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników UJW.

Szczegóły – Komunikat i zgłoszenie konferencyjne: Pobierz

Zgłoszenia i informacje: j.walczak@ujw.pl