Konferencja Kół Naukowych UJW

7 czerwca w Karpaczu odbyła się coroczna konferencja kół naukowych UJW pt. „Państwo a obywatel. Szanse i zagrożenia współczesności”. Członkowie działających na Uczelni Kół Naukowych przedstawili wyniki swoich badań, które dotyczyły m.in. reform ustroju samorządu lokalnego, prawa finansowego i e-administracji, zarządzania kadrami, lean managementu, blockchainu czy możliwości wykorzystania wód geotermalnych. Najlepsi prelegenci zostali uhonorowani nagrodami. Byli to: Patrycja Kaczmarek, Angelika Łukowicz, Paweł Wróblewski, Magdalena Mróz, Monika Bednarz i Kamil Osikiewicz