Komunikat

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U.  z 2020 r. poz. 374), w  trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, Rektor Uczelni Jana Wyżykowskiego informuje, że Uczelnia będzie nieczynna do dnia 25 marca 2020 r.
do bezpośredniej obsługi studentów.

W sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej ujw@ujw.pl oraz wz@ujw.pl.

Kontakt z wykładowcami za pośrednictwem platformy e-dziekanat.

dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW – Rektor