Koło Naukowe „Wolontariusze”

W dniu 1 grudnia 2016 r.w Uczelni Jana Wyżykowskiego rozpoczęło działalność Studenckie Koło Naukowe „Wolontariusze”, którego celem jest integracja środowiska studenckiego, współpraca ze środowiskiem lokalnym, rozwijanie inicjatywy i zainteresowań studentów wolontariatem, a także prowadzenie badań i projektów naukowych.

Założycielami koła są zainteresowani jego działalnością studenci kierunku Pedagogika i Zarządzanie. W kole aktywnie pracuje 31 osób, a jego pracami kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:

– Aneta Zalega – Przewodnicząca (II rok Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej – studia I stopnia);

– Liliana Świątkiewicz – Skarbnik (I rok Zarządzania Zasobami Ludzkimi – studia  II stopnia);

– Michał Brzezicki – Sekretarz (II rok Zarządzania i Inżynierii Produkcji – studia  I stopnia).

Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego „Wolontariusze” jest dr Agnieszka Nowicka.