Koło naukowe studentów Górnictwa zwiedzało ZWR

21 kwietnia 2018 roku odbyły się dni otwarte w Zakładach Wzbogacania Rud. Wzięli w nich udział studenci należący do Koła Naukowego Górnictwa i Geologii: Gabriela Petry, Paulina Wójcicka, Błażej Szydłowski oraz Paweł Bieniek i wraz z opiekunem Koła drem inż Jerzym Szymańskim skorzystali z możliwości zwiedzania Oddziału „Lubin”. Poniżej ich relacja.

„W tym roku przypada jubileusz 20-lecia istnienia ZWR jako jednego oddziału wyodrębnionego ze struktur Zakładów Górniczych. Na Wydziale Zamiejscowym w Lubinie naszej Uczelni podczas wykładów, które  prowadził dr inż. Witold Pawlos, pracownik o/ZWR Lubin, poznaliśmy w teorii proces przeróbczy rud miedzi a na dniach otwartych zobaczyliśmy ten proces proces w praktyce.

Oddział ZWR Lubin rozpoczął swoją pracę w 1968 roku i nadal jest jednym z najlepszych w Europie, czego dowiedzieliśmy się na wstępnym szkoleniu z ust emerytowanego głównego inżyniera produkcji, który pracował w tym zakładzie od jego początku.

Po przywitaniu i ubraniu się w niezbędną odzież ochronną wyruszyliśmy na zwiedzanie. Harmonogram wycieczki przewidywał kolejność następujących po sobie procesów technologicznych. Pierwszym etapem była wizyta na podszybiu, gdzie mogliśmy zobaczyć jak ruda miedzi trafia wprost z wyciągu skipowego do przesiewaczy. Następnie udaliśmy się w kierunku kruszarek oraz magazynu rudy, by później przejść do hali robiącej na nas największe wrażenie już z zewnątrz, czyli budynku młynowni i flotacji. To tam na co dzień obywają się główne procesy mechaniczne i chemiczne wpływające na zwiększenie zawartości miedzi z poziomu ok. 1% w nadawie do rzędu ok. 15% w koncentracie. Ogromne młyny, wszechobecne hydrocyklony oraz pulpa, którą mieliśmy możliwość zobaczyć wewnątrz, zrobiły na nas ogromne wrażenie. Na koniec udało nam się zobaczyć jak produkty flotacji są zagęszczane w zbiornikach oraz suszone w budynku suszarni.

Wszyscy uczestnicy wycieczki mieli poczucie dobrze i pożytecznie spędzonego czasu, zwłaszcza, że teoria została połączona z praktyką.

Całej dyrekcji Oddziału ZWR Lubin chcemy podziękować za możliwość zobaczenia procesu przerabiania i wzbogacania kopaliny w praktyce.”