Koło Naukowe Prawa Finansowego

Powstało w maju 2017 r. i zrzesza studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego, pełnych pasji i zaangażowania do tworzenia społeczności, w której będzie można nie tylko pogłębiać wiedzę z zakresu prawa finansowego, ale także poszerzać horyzonty myślowe i budować pozytywne relacje z drugim człowiekiem.

Do celów Koła Naukowego należy

 • poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów;
 • rozwijanie życia naukowego wśród studentów;
 • rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi;
 • szerzenie atmosfery koleżeńskiej wśród członków Koła, integracji;
 • promowanie Uczelni Jana Wyżykowskiego;
 • popularyzacja wiedzy w zakresie prawa finansowego i prawa podatkowego.

Koło realizuje swoje cele poprzez

 • organizowanie spotkań naukowych, warsztatów i konferencji;
 • przygotowywanie referatów i dyskusji;
 • prowadzenie serwisu informacyjnego o działalności Koła w postaci witryny internetowej;
 • spotkania i współpraca z organizacjami o podobnych celach;
 • prezentowanie osiągnięć własnych Koła.

Spotkania Koła  odbywają się w terminach ustalonych przez Koło, jak również w ramach organizowanych konferencji i paneli dyskusyjnych, w atmosferze mającej na celu integrację studentów o podobnych zainteresowaniach.

Opiekun naukowy

dr Dariusz Zając

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu e-mail monikabed@interia.eu