Koło Naukowe Prawa Finansowego gotowe do działania

16 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie inicjujące pracę Koła Naukowego Prawa Finansowego w kolejnym roku akademickim. Koło Naukowe Prawa Finansowego działa na UJW z sukcesami od 2017 roku, pod opieką dra Dariusza Zająca. Nowy rok akademicki to nowe wyzwania i plany. Optymizmem napawa fakt, że do koła dołączyło 11 nowych członków – studentów I roku  z kierunku Administracja i Pedagogika.

Podczas zebrania zgodnie ze statutem wybrano nowy zarząd, w skład którego weszli:

Monika Bednarz – prezes

Magdalena Mróz – wiceprezes

Anita Kurzyńska – skarbnik

Marta Juszczyk – sekretarz

Rok 2019/2020 będzie tradycyjnie rokiem intensywnej pracy, zarówno naukowej , jak i integrującej studencką społeczność. Koło Naukowe Prawa Finansowego zaprasza do udziału w wydarzeniach, które będzie organizować i o których będzie informować na bieżąco.

 

(zdj. członkowie koła wraz z opiekunem)