Kolejni licencjaci wypromowani w UJW

Na kierunku Administracja 1 lipca 2018 r. odbyły się obrony prac licencjackich. W zgodnej ocenie promotorów i recenzentów reprezentowały one wysoki poziom merytoryczny. Studenci swoje rozprawy poświęcili m.in. zagadnieniom prawnoadministracyjnym, ustrojowym i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Serdecznie gratulujemy wszystkim tegorocznym absolwentom UJW.