Kolejna edycja programu ,,Aktywny samorząd”

Rusza kolejna edycja programu „Aktywny samorząd”, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:
1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Termin składania wniosków:
MODUŁ II pierwsze półrocze – od 15 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r.
MODUŁ I – od 1 czerwca do 30 sierpnia 2018 r.
MODUŁ II drugie półrocze – od 1 września 2018 r. do 10 października 2018 r.

UWAGA !! W dniu 30 marca 2018r. urząd będzie nieczynny (dzień wolny za 06.01.2018r.)

Miejsca składania wniosków:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach
ul św. Sebastiana 1A, 59-100 Polkowice,
(poziom 0, pokój 16)

oraz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie
ul. Składowa 3, 59-300 Lubin, tel. 76 847 96 86

Szczegółowe informacje: http://pcpr.polkowice.pl/menu/76/aktywny-samorzad-2018 oraz http://pcpr.powiat-lubin.pl/rehabilitacja/aktywny-samorzad/