Koło Naukowe Promocji i Marketingu ProMa

Koło Naukowe Promocji i Marketingu „ProMa” założone zostało 28 kwietnia 2014 r. Koło posiada odrębny statut.  Organami Koła jest Walne Zgromadzenie Członków oraz Zarząd.

Do celów koła należy w szczególności:

  1. Rozwijanie wiedzy z zakresu promocji i marketingu
  2. Promowanie UJW na zewnątrz
  3. Szerzenie atmosfery koleżenstwa wśród członków koła

Koło realizuje swoje cele poprzez:

  1. Prelekcje, warsztaty i dyskusje przedmiotowe
  2. Udział w konferencjach naukowych
  3. Inicjatywy mające na celu promowanie UJW