Koło Naukowe Administratywistów

Koło Naukowe Administratywistów zrzesza studentów chcących pogłębiać wiedzę o zagadnieniach prawnoustrojowych, prawach człowieka czy mechanizmach sprawowania władzy w państwie.

Do celów koła należy:

  • propagowanie kultury prawnej oraz zasad z niej wynikających,
  • rozwijanie życia naukowego wśród członków Koła,
  • pogłębianie formacji społecznej członków Koła,
  • szerzenie atmosfery koleżeńskiej wśród członków Koła.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

  • inicjowanie i organizowanie działań naukowych i samokształceniowych,
  • kontakty naukowe ze środowiskami akademickimi w kraju i zagranicą,
  • współpracę z organizacjami studenckimi,
  • organizowanie innych przedsięwzięć związanych z działalnością Koła.

Spotkania Koła odbywają się co najmniej raz w miesiącu, jak również w ramach organizowanych konferencji i paneli dyskusyjnych, w atmosferze mającej na celu integrację studentów o podobnych zainteresowaniach

 

Zarząd

dr hab. prof. UJW Rafał Czachor – opiekun Koła

Inga Szymańska – prezes Koła

Beata Morawska – zastępca prezesa Koła

Patrycja Mędrkowska – sekretarz

Piotr Maniara – skarbnik

Jarosław Leciej – członek zarządu

Adrian Malinowski – członek zarządu

Wiesława Leciej – członek zarządu

Agnieszka Kopernacka – członek zarządu

 

Zorganizowane konferencje

Ogólnopolska Konferencja Naukowej „10 lat Polski w UE”, 30 maja-1 czerwca 2014 r.
„Polityka, gospodarka i technika w obliczu globalizacji”
, Karpacz, 31 maja-2 czerwca 2013 r.
„Prawa człowieka – współczesne dylematy praktyczne i teoretyczne”
, Szklarska Poręba, 1-3 czerwca 2012 r.

 

Kontakt

Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
Skalników 6b, 59-101 Polkowice

Prezes Koła
Inga Szymańska

e-mail: szymanskainga201@gmail.com

Statut Koła