II Gminny Turniej Historyczny

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych odbył się II. Gminny Turniej Historyczny pod nazwą „Rozpoczęła się 80 lat temu…”. Honorowy patronat nad Turniejem przyjęli : Pani Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski, Pan Tomasz Kulczyński – Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów oraz J. M. Rektor Uczelni Jana Wyżykowskiego dr Tadeusz Kierzyk prof. UJW.

Celem turnieju było rozwijanie zainteresowań dziejami Polski wśród uczniów szkół podstawowych- Gminy Chocianów oraz kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała list na ręce Dyrektora szkoły, głównego organizatora turnieju, w którym z uznaniem wyraziła się o naszej inicjatywie.

W zmaganiach turniejowych uczestniczyły drużyny ze Szkół Podstawowych z Chocianowa, Parchowa, Trzebnic oraz Szklar Dolnych. Zwycięzcą Turnieju, podobnie jak w roku 2018 została drużyna Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych – gospodarz turnieju. Drugie miejsce zajęli uczniowie SP Trzebnice, trzecie SP Parchów, a czwarte młodzież ze szkoły w Chocianowie.

Nagrody w imieniu Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego wręczali Przewodniczący Rady Miejskiej w Chocianowie Pan Janusz Ślipko oraz Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr UM Piotr Gruszka. W imieniu JM rektora UJM Pan dr Jan Walczak- Dziekan Wydziału Nauk Społecznych. Nagrodę specjalną wycieczkę do Budapesztu ufundowaną przez Prezesa Biura Turystyki Szkolnej „Kleks” z Głogowa – Pana Andrzeja Rosińskiego, dla najbardziej aktywnego, zaangażowanego w zdobywaniu wiedzy historycznej uczestnika, otrzymała Aleksandra Korta, uczennica SP w Trzebnicy.