ERASMUS + Zagraniczna mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

W związku z możliwością ubiegania się przez UJW o dodatkowe środki zewnętrzne na wsparcie wyjazdu na zagraniczne mobilności studentów niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji materialnej prosimy o kontakt studentów zainteresowanych takimi wyjazdami i spełniającymi poniższe kryteria.

 

SZCZEGÓŁY PROGRAMU

Udział w projekcie  „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) umożliwia przyznanie dodatkowego wsparcia finansowego zagranicznej mobilności studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zaakceptowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus+. Zagraniczny wyjazd stypendialny służy zdobyciu wiedzy oraz nabyciu nowych umiejętności i kompetencji poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni.

Do kogo skierowana jest pomoc?

  • Studenci niepełnosprawni – studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
  • Studenci w trudnej sytuacji materialnej – studenci z przyznanym stypendium socjalnym.

 

STUDENCI Z ORZECZENIEM O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Ponad kwotę bazowa tj. miesięczną stawkę stypendium studenci niepełnosprawni mogą otrzymać dodatkowe środki na pokrycie kosztów dot. ich niepełnosprawności, bez których ich mobilność nie byłaby możliwa, np.:

  • koszty podróży i pobytu osoby towarzyszącej i wspierającej uczestnika,
  • koszty wynagrodzenia profesjonalnego opiekuna miejscowego,
  • koszty specjalnej opieki medycznej,
  • koszty specjalnych materiałów dydaktycznych,
  • koszty specjalnego ubezpieczenia medycznego.

 

STUDENCI ZE STYPENDIUM SOCJALNYM

Studenci w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać dodatkowe środki 862 zł pod warunkiem posiadania decyzji o przyznanym stypendium socjalnym na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018. Otrzymanie „dodatku socjalnego” jest gwarantowane od początku trwania wyjazdu stypendialnego do końca okresu finansowania, ustalonego w umowie na wyjazd pomiędzy uczelnią i studentem.

Informację o chęci udziału w mobilnościach zagranicznych w roku 2018 należy wysyłać do dnia 20.02.2018 roku do Pani Marty Ambroziak-Sieradzkiej na maila m.sieradzka@ujw.pl

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Panem Jackiem Michalakiem pod numerem telefonu (76)767465344.

 

STAWKI RYCZAŁTOWE DLA STUDENTÓW Z ORZECZENIEM O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka w PLN stypendium na studia Miesięczna stawka w PLN stypendium na praktykę
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2156 PLN 2587 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy 1940 PLN 2372 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika jugosłowiańska republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 1725 PLN 2156 PLN

 

STAWKI RYCZAŁTOWE DLA STUDENTÓW Z PRAWEM DO STYPENDIUM SOCJALNEGO

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia lub na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego”

 

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 3019 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy 2803 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika jugosłowiańska republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 2587 PLN