Dzieci kończą rok na Uniwersytecie

21 stycznia, w poniedziałek, o godz. 16.00 w Uczelni Jana Wyżykowskiego odbędzie się zakończenie kolejnego roku nauki w Uniwersytecie Dziecięcym. Wiedzę poszerza tam blisko  100 młodych mieszkańców Gminy Polkowice.

– Udział w zajęciach może trwać dwa lata. Po raz pierwszy więc grupa dzieci zakończy proponowany przez nas cykl edukacyjny – mówi Maria Paszkowska, koordynator ds. Uniwersytetu Dziecięcego przy UJW. – Do udziału w zakończeniu roku nauki zapraszamy oczywiście wszystkich uczestników zajęć – dodaje. Młodzi słuchacze otrzymają dyplomy i nagrody.

Z kolei w środę, 23 stycznia, o godz. 10.00 zostanie uruchomiona elektroniczna rekrutacja na Uniwersytet Dziecięcy poprzez stronę www.ud.ujw.pl.  Inauguracja kolejnego, trzeciego, roku akademickiego zaplanowana jest na koniec lutego.

W nieodpłatnych zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego mogą brać udział dzieci z klas III-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Polkowice. Odbywają się one raz w miesiącu w soboty. Obejmują wykłady, warsztaty oraz wycieczki edukacyjne. Uniwersytet Dziecięcy finansowany jest z budżetu Gminy Polkowice.

 

fot. Jacek Michalak

Na zdjęciu uczestnicy zajęć w Uniwersytecie Dziecięcym przy Uczelni Jana Wyżykowskiego