Dyżury dziekanów

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

prof. nadzw. dr hab. Rafał Czachor
tel. 76 746 53 53
UJW, Polkowice, pok. A401


Dziekan Wydziału Nauk Technicznych

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Piesiak
tel. 76 746 53 53
UJW, Polkowice, pok A402


P.O. Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Lubinie

dr inż. Anna Wojciechowicz
tel. 76 749 89 28
UJW, Lubin, pok. 114