Drugie posiedzenie Konwentu UJW

Konwent Uczelni Jana Wyżykowskiego to organ kolegialny, opiniotwórczo-doradczy, wspierający rozwój oraz działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną Uczelni. Składa się z ponad trzydziestu przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji finansowych, administracji publicznej, szkół, instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych oraz twórczych, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego i innych podmiotów lub osób. Członkowie przedstawicieli pracodawców z regionu mają realny wpływ na program nauczania i jakość kształcenia swoich potencjalnych pracowników.

Kilka dni temu odbyło się drugie posiedzenie Konwentu Uczelni Jana Wyżykowskiego. W przedświątecznym klimacie Członkowie Konwentu omawiali najważniejsze zagadnienia kończącego się roku kalendarzowego. Dużą uwagę poświęcono projektowi Ustawy 2.0, a także nadaniu Uczelni Jana Wyżykowskiego uprawnień do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku prawo.