Doradztwo zawodowe i personalne- studia podyplomowe nie tylko dla nauczycieli

W naszej ofercie studiów podyplomowych mamy doskonałą propozycję dla nauczycieli którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje aby móc prowadzić w szkołach OBOWIĄZKOWE zajęcia z doradztwa zawodowego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół nakłada obowiązek realizacji tych zajęć w klasach VII i VIII szkoły podstawowej w wymiarze po 10 godzin minimum w każdej klasie oraz w liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia minimum 10 godzin w całym okresie nauczania.

Szczegóły dotyczące kierunku można znaleźć na stronie www.podyplomowe.ujw.pl lub pod linkiem Doradztwo zawodowe i personalne – zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów.

Na studia te zapraszamy nie tylko nauczycieli, ale wszystkich, którzy chcieliby zdobyć nowe umiejętności i przydatną wiedzę do pracy w agencjach doradztwa personalnego i działach HR.

Masz pytania? Dzwoń 767465324 lub napisz podyplomowe@ujw.pl .

ZAPRASZAMY! Rekrutacja trwa do końca września 2018 r.

Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe znajdziesz -> tutaj.

Dowiedz się więcej o rekrutacji na studia podyplomowe -> tutaj.