Tabela opłat z tytułu czesnego na rok akademicki 2018/2019 dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017

Czesne za semestr studiów  I rok  II rok  III rok  IV rok
STUDIA I STOPNIA – STACJONARNE
Administracja         0,00  zł    1 660,00 zł    1 700,00 zł
Górnictwo i Geologia    2 200,00 zł    2 260,00 zł    2 300,00 zł    2 360,00 zł
Informatyka         0,00 zł    1 800,00 zł    1 860,00 zł    1 900,00 zł
Logistyka         0,00 zł    1 800,00 zł    1 860,00 zł    1 900,00 zł
Mechatronika         0,00 zł    1 800,00 zł    1 860,00 zł    1 900,00 zł
Pedagogika         0,00 zł    1 800,00 zł    1 860,00 zł
Stosunki Międzynarodowe         0,00 zł    1 660,00 zł    1 700,00 zł
Zarządzanie    1 860,00 zł    1 900,00 zł    1 960,00 zł
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji    1 960,00 zł    2 000,00 zł    2 060,00 zł    2 100,00 zł
STUDIA II STOPNIA – STACJONARNE
Mechatronika II    2 500,00 zł    2 660,00 zł
Stosunki Międzynarodowe II    1 860,00 zł    1 900,00 zł
Zarządzanie II    2 260,00 zł    2 300,00 zł
STUDIA I STOPNIA – NIESTACJONARNE
Administracja    1 600,00 zł    1 660,00 zł    1 700,00 zł
Górnictwo i Geologia    2 200,00 zł    2 260,00 zł    2 300,00 zł    2 360,00 zł
Informatyka    1 760,00 zł    1 800,00 zł    1 860,00 zł    1 900,00 zł
Logistyka    1 760,00 zł    1 800,00 zł    1 860,00 zł    1 900,00 zł
Mechatronika    1 760,00 zł    1 800,00 zł    1 860,00 zł    1 900,00 zł
Pedagogika    1 760,00 zł    1 800,00 zł    1 860,00 zł
Stosunki Międzynarodowe    1 600,00 zł    1 660,00 zł    1 700,00 zł
Zarządzanie    1 860,00 zł    1 900,00 zł    1 960,00 zł
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji    1 960,00 zł    2 000,00 zł    2 060,00 zł    2 100,00 zł
STUDIA II STOPNIA – NIESTACJONARNE
Mechatronika II    2 500,00 zł    2 660,00 zł
Stosunki Międzynarodowe II    1 860,00 zł    1 900,00 zł
Zarządzanie II    2 260,00 zł    2 300,00 zł
Dodatkowa opłata za regulowanie czesnego w ratach – 160 zł / semestr