Barbórka 2017

Braci Górnicza!

Codzienne zmagania Braci Górniczej w trudzie i niebezpieczeństwie,

jakie niesie za sobą praca zawodowa, zasługują na największy szacunek i uznanie.

Dlatego też, w dniu Święta Państwa Patronki składamy życzenia,

aby Wasze Święto było wyjątkowym czasem radości i satysfakcji,

a codzienna praca była powodem do zasłużonej dumy.

Niech lampka górnicza zawsze oświetla Wam bezpieczną drogę do najbliższych – do domu.

Szczęść Boże!