Badania i rozwój

Uczelnia Jana Wyżykowskiego zapewnia kompleksowe warunki, służące prowadzeniu badań naukowych. Są one realizowane  zgodnie z planem Badań Naukowych przyjmowanym przez Senat Uczelni i realizowanym w UJW w cyklu dwuletnim.

Do dyspozycji pracowników naukowych UJW jest Wydawnictwo uczelniane, w ramach którego wydawane są monografie, skrypty oraz podręczniki, jak również dwa roczniki „Zeszyty Naukowe UJW. Studia z Nauk Społecznych” oraz „Zeszyty Naukowe UJW. Studia z nauk Technicznych”. Na ich łamach publikują autorzy związani z UJW.

UJW współpracuje również z uczelniami europejskimi w ramach Programu Erasmus+. W ten sposób realizowane są również badania i wymiana kadry naukowej o charakterze międzynarodowym.

Logo TutajW ramach tej współpracy UJW realizuje obecnie projekt badawczy spełniający potrzeby uczelni i oferujący dostęp do gotowych, innowacyjnych narzędzi informatycznych przyczyniających się do modernizacji wysokiej edukacji w Europie. Projekt jest zgodny ze strategią i polityką UE. Celem Partnerstwa, jest przede wszystkim wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań prowadzących do wysokiej jakości nauczania i uczenia się. Więcej można dowiedzieć się na stronie internetowej projektu.