Badają kamienie z kosmosu

Studenci UJW podczas zajęć badają meteoryty. Wykorzystują do tego spektrometr.

Mierzą reflektancję minerałów i skał podczas zajęć z fizyki, rozszerzając wiadomości z zakresu fal, prawa odbicia i załamania oraz optyki. Dokonują także pomiarów docelowych meteorytów. Wykonywane przez nich badania pod kierunkiem dr Anny Wojciechowicz są pierwszym etapem większego przedsięwzięcia, jakim jest skonstruowanie prototypu urządzenia służącego do zdalnego badania składu skał w kosmosie. Wnioski z badań przyczynią się do stworzenia odpowiedniego oprogramowania  dedykowanego dla tego urządzenia.

– Po zmierzeniu próbek węgli brunatnych o różnym stopniu zasiarczenia, innych zawartości popiołu i różnej kaloryczności, przystąpiliśmy do analizy. W wyniku przeanalizowania ponad 430 tys. skanów wykreśliliśmy uśrednioną charakterystykę reflektancji dla węgli – mówi dr inż. Anna Wojciechowicz. – Podobną analizę wykonamy dla meteorytow rożnego typu – wyjaśnia wykładowczyni UJW.

Następnym etapem prac będzie wykonywanie pomiarów LIBS przy pomocy lasera. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem studentów UJW.