Doradztwo zawodowe i personalne- studia podyplomowe nie tylko dla nauczycieli

W naszej ofercie studiów podyplomowych mamy doskonałą propozycję dla nauczycieli którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje aby móc prowadzić w szkołach OBOWIĄZKOWE zajęcia z doradztwa zawodowego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół nakłada obowiązek realizacji tych zajęć w klasach VII i VIII szkoły podstawowej w […]

Nawet 16 tys. stypendium na studia za granicą w ramach Erasmus+

Pozyskaliśmy dodatkowe środki z programu ERASMUS+ na wyjazd studentów UJW za granicę. Kwota stypendium to ponad 16 tys. zł na pokrycie kosztów wyjazdu jednego studenta. Celem wyjazdu jest realizacja części studiów w wybranej uczelni partnerskiej UJW – 1 semestr, letni lub zimowy (4-6 miesięcy). Wykaz uczelni partnerskich UJW: http://ujw.pl/index.php/erasmus/.  Wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił i […]

PRAWO – prestiżowy kierunek z najniższym czesnym!

W ofercie UJW są studia o profilu praktycznym na kierunku Prawo. Rekrutacja prowadzona jest elektronicznie, bez egzaminów wstępnych, z dowolnymi przedmiotami zdawanymi na maturze. Studia stacjonarne na pierwszym roku są bezpłatne, a na studiach niestacjonarnych czesne za semestr wynosi tylko 1900,00 zł (najniższe opłaty w regionie!). Dodatkowo UJW nie pobiera opłaty z tytułu wpisowego. A co […]