Wybory uzupełniające do Rady Wydziału Zamiejscowego w Lubinie

OBWIESZCZENIE Uczelniana Komisja Wyborcza Uczelni Jana Wyżykowskiego ogłasza wybory uzupełniające do Rady Wydziału Zamiejscowego na kadencję 2016-2020. Terminarz wyborów 22 marca 2019 r. – podanie do wiadomości czasu i miejsca przeprowadzenia wyborów; 6 kwietnia 2019, sobota – wybory uzupełniające do Rady Wydziału Zamiejscowego na zebraniach wyborczych następującej grupy pracowniczej: 9.30 jednego przedstawiciela nauczycieli akademickich zatrudnionych […]

Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Jeśli marzy Ci się praca z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (kl. I-III SP), masz przygotowanie pedagogiczne, chęć doskonalenia się i zdobycia nowych kwalifikacji, studia podyplomowe pn. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA w UJW są dla Ciebie! Nie ma co zwlekać tylko złożyć podanie o przyjęcie na studia podyplomowe już teraz! Planowane uruchomienie studiów*: maj 2019 r., planowane zakończenie: […]

Oligofrenopedagogika – kwalifikacyjne studia podyplomowe w UJW

Oligofrenopedagogika to dział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem i nauczaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym wprowadziło obowiązek dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, […]

Nawet 16 tys. zł stypendium na studia za granicą w ramach Erasmus+

UJW posiada dodatkowe środki z programu ERASMUS+ na wyjazd studentów UJW za granicę. Kwota stypendium to ponad 16 tys. zł na pokrycie kosztów wyjazdu jednego studenta. Celem wyjazdu jest realizacja części studiów w wybranej uczelni partnerskiej UJW – 1 semestr, letni lub zimowy (4-6 miesięcy). Wykaz uczelni partnerskich UJW: http://ujw.pl/index.php/erasmus/.  Wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił […]