Zdalne egzaminy dyplomowe

Informujemy, że od 13 kwietnia 2020 r. Rektor dr Tadeusz Kierzyk wprowadza obowiązek rozpoczęcia przeprowadzania egzaminów dyplomowych przy wykorzystaniu urządzeń do porozumiewania się na odległość.Prosimy o zapoznanie się z dokumentami: Zarządzenie Rektora nr 11/2020 w sprawie zdalnych egzaminów dyplomowych. Instrukcja przeprowadzenia egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

#zostańwdomu

Drodzy studenci, do 10 kwietnia włącznie, budynki UJW w Polkowicach i w Lubinie będą zamknięte dla osób innych niż pracownicy administracji. W tym okresie część z nas pracuje także zdalnie, z domu. Odbieramy Wasze e-maile a nawet przygotowujemy dla Was zaświadczenia 😉 Najważniejsze zadanie dla Was to pozostanie w domach i przygotowanie się do pierwszego […]

Zasady kształcenia na odległość w UJW

W tej trudnej i niespodziewanej dla nas wszystkich sytuacji chcemy Wam podziękować za Waszą cierpliwość i zrozumienie- uważamy, że społeczność akademicka UJW świetnie zdaje swój egzamin z odpowiedzialności cywilnej. Niestety, okres ograniczenia funkcjonowania uczelni w tradycyjnej formie zostaje wydłużony do 10 kwietnia br. W związku z tym Rektor UJW podjął decyzję o umożliwieniu prowadzenia zajęć […]

Pomoc materialna dla studentów – nowy termin składania wniosków!

W związku z wyjątkową sytuacją epidemiologiczną w kraju, Rektor UJW podjął decyzję o przesunięciu terminu składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi regulaminem załącznikami prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty (najlepiej listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru) w terminie do 25 marca br. (liczy się data stempla pocztowego). Zachęcamy […]