Porozumienie partnerskie UJW i Bosch Rexroth

Wspólne opracowywanie programów kształcenia i organizacja praktyk zawodowych dla studentów to tylko niektóre z obszarów, które zostały zawarte w Porozumieniu partnerskim pomiędzy Uczelnią Jana Wyżykowskiego a spółką Bosch Rexroth. Porozumienie podpisali: Rektor UJW, dr Tadeusz Kierzyk oraz Dyrektor BR, dr inż. Arkadiusz Gierczak. Głównym celem obu podmiotów jest zacieśnianie współpracy na płaszczyźnie dydaktycznej oraz popularyzacja […]

Współpraca dla osób z niepełnosprawnościami

„Fundacja Eudajmonia i Uczelnia Jana Wyżykowskiego wzajemnie deklarują chęć współpracy w zakresie szerzenia tolerancji i zrozumienia wobec osób z niepełnosprawnościami oraz niwelowanie obaw i stereotypów w postrzeganiu tej grupy osób” -czytamy w Liście intencyjnym, który Rektor oraz Prezes Fundacji, Grzegorz Jucewicz, podpisali 4 lutego br. w siedzibie UJW w Polkowicach. Przedmiotem wspólnych działań będzie szerzenie […]

Rekrutacja na listę rezerwową do UD

AKTUALIZACJA: 4 II 2020 r. o g. 10:00 zostanie uruchomiony formularz do zapisów na listę rezerwową słuchaczy UD. 30 stycznia 2020 r., punktualnie o g. 10:00, startuje rekrutacja elektroniczna do Uniwersytetu Dziecięcego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej UD, tj. www.ud.ujw.pl. Zgodnie z regulaminem, rodzic lub opiekun prawny dziecka uczęszczającego do klas III-VI szkoły podstawowej zlokalizowanej […]

Kolejny stopień naukowy w UJW!

Z przyjemnością informujemy, że nasz wieloletni pracownik, dr Janusz Żołyński, kilka dni temu uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. W imieniu społeczności akademickiej, Rektor UJW złożył profesorowi wyrazy uznania „Jestem dumny z tego faktu i jednocześnie przekonany, że kolejne lata współpracy z naszą Uczelnią przyniosą Panu wiele satysfakcji oraz staną się źródłem wielu sukcesów […]