PRAWO – prestiżowy kierunek z najniższym czesnym!

W ofercie UJW są studia o profilu praktycznym na kierunku Prawo. Rekrutacja prowadzona jest elektronicznie, bez egzaminów wstępnych, z dowolnymi przedmiotami zdawanymi na maturze. Studia stacjonarne na pierwszym roku są bezpłatne, a na studiach niestacjonarnych czesne wynosi tylko 1900,00 zł (najniższe opłaty w regionie!). Dodatkowo UJW nie pobiera opłaty z tytułu wpisowego. A co po […]

Międzynarodowa komisja egzaminacyjna w Lubinie

W Wydziale Zamiejscowym UJW w Lubinie odbyły się ostatnie w tym semestrze egzaminy dyplomowe. Do obron przystąpili absolwenci kierunku Zarządzanie – studiów licencjackich i magisterskich. W tym roku komisja egzaminacyjna była wyjątkowa, bo oprócz Dziekana, dra Tadeusza Kierzyka, i innych pracowników naukowo-dydaktycznych UJW, za stołem prezydialnym zasiadł Prof. Nitul Dutta – współpracujący z naszą Uczelnią […]

Kolejni licencjaci wypromowani w UJW

Na kierunku Administracja 1 lipca 2018 r. odbyły się obrony prac licencjackich. W zgodnej ocenie promotorów i recenzentów reprezentowały one wysoki poziom merytoryczny. Studenci swoje rozprawy poświęcili m.in. zagadnieniom prawnoadministracyjnym, ustrojowym i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Serdecznie gratulujemy wszystkim tegorocznym absolwentom UJW.

Wyjedź na wyprawę naukowo-badawczą do Afryki!

Wyprawa naukowo-badawcza pn. AFRYKA POŁUDNIOWA 2018 organizowana jest przez Koło Naukowe Prawa Finansowego oraz Koło Naukowe Administratywistów UJW Wyjazd grupy studentów wraz z opiekunami planowany jest na listopad 2018 r. (ok. 2 tyg.). Wstępny program: Transport samolotowy (kl. ekon.) z Niemiec do RPA (Johannesburg). Zakwaterowanie w hotelach (ok 1 tydz.). Prowadzenie badań. Uczestnictwo w konferencji naukowej oraz […]