Oligofrenopedagogika – kwalifikacyjne studia podyplomowe w UJW

Oligofrenopedagogika to dział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem i nauczaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym wprowadziło obowiązek dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, […]

Nawet 16 tys. zł stypendium na studia za granicą w ramach Erasmus+

UJW posiada dodatkowe środki z programu ERASMUS+ na wyjazd studentów UJW za granicę. Kwota stypendium to ponad 16 tys. zł na pokrycie kosztów wyjazdu jednego studenta. Celem wyjazdu jest realizacja części studiów w wybranej uczelni partnerskiej UJW – 1 semestr, letni lub zimowy (4-6 miesięcy). Wykaz uczelni partnerskich UJW: http://ujw.pl/index.php/erasmus/.  Wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił […]

Wybory uzupełniające do Rady Studentów UJW

OBWIESZCZENIE Uczelniana Komisja Wyborcza Uczelni Jana Wyżykowskiego ogłasza rozpoczęcie wyborów uzupełniających do Rady Studentów w kadencji 2016-2020. Terminarz wyborów przedstawicieli studentów: do 26 października 2018 r. – termin zgłaszania kandydatów (zgłoszenia składane są w formie pisemnej w dziekanatach i wymagają pisemnej zgody kandydata na udział w wyborach) 27 października 2018 r. (sobota) siedziba UJW w […]

Kolejne edycje studiów podyplomowych przed nami – 20 X pierwsze zajęcia!

Przed nami kolejne edycje kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z Przygotowania pedagogicznego (PP), Terapii pedagogicznej z arteterapią (TPzA) i Doradztwa zawodowego i personalnego (DZiP)! 20-21 października rozpoczynamy zajęcia na PP i TPzA, natomiast na DZiP pierwsze zajęcia planowane będą w listopadzie. Na wszystkie kierunki studiów podyplomowych uruchamiane w bieżącym roku akademickim są jeszcze wolne miejsca. Możecie dołączyć […]