Drugie życie Mateuszka Cichonia

Rok temu na naszej uczelni odbyła się akcja charytatywna, której celem było zebranie funduszy na leczenie i rehabilitację wówczas 8-letniego Mateuszka Cichonia z Lubina. Chłopiec cierpiący na czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce jest w rodzinie zastępczej, którą stworzyła mu nasza absolwentka Renata Poradzewska wraz z mężem i dziećmi. Minął rok. Przez ten czas wiele wydarzyło się […]

Relacja z wyjazdu Koła Naukowego Górnictwa i Geologii

Grono studentów oraz absolwentów Wydziału Zamiejscowego Uczelni Jana Wyżykowskiego w Lubinie, w składzie: Petry Gabriela, Przyjemski Tomasz, Bieniek Paweł, Szydłowski Błażej, Kujawiak Bartosz, Niemas Konrad, Piaskowski Oskar oraz Mikinka Piotr zrzeszeni w Kole Naukowym Górnictwo i Geologia, zwiedzili KWK Ziemowit w Lędzinach. Dzięki owocnym negocjacjom prowadzonym przez opiekuna dra inż. Jerzego Szymańskiego, a także dzięki […]

Za nami Wręczenie Dyplomów licencjackich i magisterskich!

26 października br. odbyło się Wręczenie Dyplomów absolwentom studiów licencjackich oraz II stopnia. Dyplomy odebrali absolwenci kierunków: Zarządzanie, Administracja oraz Pedagogika. Tradycyjnie już na uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia dla najlepszych Absolwentów. Decyzją JM Rektora dra Włodzimierza Olszewskiego nadany został tytuł Primus Inter Pares 2018. Tym razem ten zaszczytny tytuł najlepszego z najlepszych otrzymały: Pani […]

Wręczenie Dyplomów już 26 października br.

W imieniu Władz Uczelni Jana Wyżykowskiego zapraszamy na Wręczenie Dyplomów. Uroczystość odbędzie się 26 października 2018 r. o godzinie 15:00 w siedzibie uczelni w Polkowicach przy ul. Skalników 6b, w Sali Audytoryjnej B107. W programie uroczystości między innymi: przemówienie JM Rektora dra Włodzimierza Olszewskiego, wręczenie nagród i wyróżnień najlepszym Absolwentom, wręczenie dyplomów absolwentom kierunków: Administracja, Pedagogika, […]