Przedłużony okres zdalnego kształcenia

09 kwietnia br. Rektor Uczelni Jana Wyżykowskiego, dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW wprowadził nowe zarządzenie w sprawie przedłużenia terminu kształcenia zdalnego. Zarządzenie Nr 12/2020 Rektora Uczelni Jana Wyżykowskiego z dn. 09.04.2020 r. w sprawie przedłużenia terminu kształcenia zdalnego. Zarządzenie Nr 12/2020 Rektora Uczelni Jana Wyżykowskiego z dn. 09.04.2020 r. w sprawie przedłużenia terminu kształcenia zdalnego […]

Rozporządzenie MNiSW w sprawie legitymacji

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów, elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności. Link do rozporządzenia MNiSW

Konsultacje z doradcą kariery

Dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) to nasza wizytówka i pierwszy kontakt z pracodawcą. Profesjonalne dokumenty aplikacyjne zwiększą szansę, aby być zaproszonym na rozmowę rekrutacyjną. Obecnie wszystko dynamicznie się zmienia, a my staramy się do tych zmian dopasować. Biorąc pod uwagę, że nie możemy prowadzić spotkań osobiście, stworzyliśmy Wam możliwość skonsultowania CV bądź zasięgnięcia porady […]

Komunikat

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U.  z 2020 r. poz. 374), w  trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas […]