Wręczenie Dyplomów już 26 października br.

W imieniu Władz Uczelni Jana Wyżykowskiego zapraszamy na Wręczenie Dyplomów. Uroczystość odbędzie się 26 października 2018 r. o godzinie 15:00 w siedzibie uczelni w Polkowicach przy ul. Skalników 6b, w Sali Audytoryjnej B107. W programie uroczystości między innymi: przemówienie JM Rektora dra Włodzimierza Olszewskiego, wręczenie nagród i wyróżnień najlepszym Absolwentom, wręczenie dyplomów absolwentom kierunków: Administracja, Pedagogika, […]

Konferencja – (Nie)pełnosprawni na rynku pracy

Drodzy Studenci, 21 listopada 2018 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja Łódź Akademicka organizuje na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej V edycję konferencji pn. „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”. W tegorocznej edycji podjęty zostanie temat nowych technologii, które są niezbędnym wsparciem osób z niepełnosprawnościami. Adresatami nowych rozwiązań cyfrowych są nie tylko osoby niepełnosprawne, ale ich […]

Zaproszenie na Konferencję

23 października br. w Warszawie odbędzie się XXII Konferencja „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych”. Referaty wygłoszą naukowcy wykorzystujący metody analizy danych w różnorodnych dziedzinach badań empirycznych. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Polskie Towarzystwo Statystyczne. Program konferencji: Data mining vs rak jajnika – 5-rundowy pojedynek o wysoką stawkę – prof. Wojciech Fendler – Zakład […]

Uroczyste Wręczenie Dyplomów Inżynierskich

25 maja br. odbyło się Wręczenie Dyplomów absolwentom studiów inżynierskich. Dyplomy odebrali absolwenci kierunków: Górnictwo i geologia, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Mechatronika, Informatyka. Uroczystość była okazją do wręczenia nagród i wyróżnień najlepszym Absolwentom. Decyzją JM Rektora dra Włodzimierza Olszewskiego nadany został tytuł Primus Inter Pares 2018. W tym roku ten zaszczytny tytuł został przyznany Panu […]