O Apartheidzie w Krakowie

Na zaproszenie Wydziału Gospodarki i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. nadzw. dr hab. Rafał Czachor uczestniczył w seminarium pn. „Dobre rządzenie”, gdzie zaprezentował wyniki badań pt. „Narzędzia reform sektora publicznego w Republice Południowej Afryki po okresie Apartheidu”.

Studenci zatańczą

Zarząd Samorządu Studenckiego UJW 19 stycznia zorganizuje studencką zabawę karnawałową. Impreza studencka, podczas której zagra didżej, odbędzie się w Restauracji „Kortowa” w Lubinie o godz. 19.00. Zarząd Samorządu Studenckiego do udziału w wydarzeniu zaprasza wszystkich studentów UJW. Bilety od 12 stycznia będą dostępne w dziekanatach w Polkowicach i Lubinie, u starostów grup oraz bezpośrednio przed […]

Będzie nowocześniej w laboratoriach UJW

„Doposażenie laboratoriów technicznych Uczelni Jana Wyżykowskiego” to nazwa projektu, na realizację którego UJW uzyskała 91,7 tys. zł od Fundacji Polska Miedź.                                           Celem projektu, który jest realizowany przez UJW do końca marca 2019 r. jest poprawa jakości kształcenia poprzez doposażenie zaplecza dydaktycznego i rozwój laboratoriów technicznych UJW. – Zakup nowoczesnej aparatury jak i oprogramowania przyczyni […]

Prof. A. C. Mituś Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia

Informujemy, że z dniem 2 grudnia 2018 r. powołana została zarządzeniem Rektora Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia został prof. dr hab. Antoni C. Mituś. W skład Komisji wchodzą obok Pełnomocnika, przewodniczący Wydziałowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów oraz przedstawiciel pracodawców. Komisja została powołana na kadencję 2018-2022.