Nowy doktor w UJW

Jan Walczak, pracownik Uczelni Jana Wyżykowskiego, uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Na co dzień w UJW pracuje jako główny specjalista ds. promocji i wydawnictw. Rozprawa doktorska zatytułowana „Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka. Działalność na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej wolności słowa i demokratyzacji po stronie polskiej 1989-2016” została obroniona 26 czerwca w Instytucie Historycznym Uniwersytetu […]

Rekrutacja na studia trwa

1 czerwca rozpoczęła  się rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne w UJW Kandydaci mogą  aplikować drogą elektroniczną poprzez system E-dziekanat dostępny na stronie ujw.pl. Dalsze etapy rekrutacji opisane są na stronie internetowej ujw.pl w zakładce Kandydaci. Studia można podjąć na kierunkach magisterskich, inżynierskich oraz licencjackich. Nowością jest magisterskie Prawo. Pozostałe kierunki w ofercie UJW to: […]

UJW wśród 50 najlepszych uczelni w kraju

Uczelnia Jana Wyżykowskiego pozostaje w gronie 50 najlepszych polskich uczelni niepublicznych według rankingu opublikowanego przez czasopismo „Perspektywy” w maju 2018. W sumie Polsce działa 231 takich szkół wyższych. W rankingu opublikowanym 29 maja UJW uplasowała się na 47 pozycji i przesunęła się w tabeli w górę o jedno miejsce w porównaniu z rokiem 2017. Szczególnie […]

Ciekawie o historii Polski – ostatnie 100 lat

17 maja (czwartek) w UJW odbył się drugi, otwarty wykład prof. zw. dr. hab. Jakuba Tyszkiewicza z cyklu „Polityka Zachodu wobec Polski w stulecie odzyskania niepodległości”, tym razem pt. „W cieniu Jałty. Alianci zachodni wobec kwestii polskiej w okresie II wojny światowej i po roku 1945”. Wykład odbył się dwukrotnie. Najpierw, o godz. 10.15, dla […]