Ciekawie o historii Polski – ostatnie 100 lat

17 maja (czwartek) w UJW odbył się drugi, otwarty wykład prof. zw. dr. hab. Jakuba Tyszkiewicza z cyklu „Polityka Zachodu wobec Polski w stulecie odzyskania niepodległości”, tym razem pt. „W cieniu Jałty. Alianci zachodni wobec kwestii polskiej w okresie II wojny światowej i po roku 1945”. Wykład odbył się dwukrotnie. Najpierw, o godz. 10.15, dla […]

Wykłady z okazji 100-lecia w maju i w czerwcu

W Uczelni Jana Wyżykowskiego rozpoczął się cykl wykładów z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Odbywają się one raz w miesiącu. Cykl wykładów nosi tytuł „Polityka Zachodu wobec Polski w stulecie odzyskania niepodległości” i został przygotowany przez prof. zw. dr. hab. Jakuba Tyszkiewicza, historyka specjalizującego się w historii najnowszej i relacjach polsko-amerykańskich. 26 kwietnia odbył […]

Reprezentacja UJW we Lwowie

Studenci i wykładowcy UJW w dniach 18-21 kwietnia gościli we Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki. – Spotkaliśmy wielu ciekawych ludzi, dyskutowaliśmy z naszymi kolegami ze Lwowa – mówią żacy. Studenci UJW z kół naukowych Administratywistów, Prawa Finansowego i Marketingu do wyjazdu na Ukrainę i konferencji naukowej przygotowywali się przez kilka tygodni. Wystąpienia 10 osób […]

Kosmiczny projekt dla studentów UJW

13 maja (niedziela) zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego do udziału w spotkaniach informacyjnych w Polkowicach i Lubinie, dotyczących projektu wdrażanego przez UJW oraz firmę Scanway pn. ROCKET/BALLON-PL. Ich celem jest zachęcenie studentów UJW do udziału w pracach zespołu badawczego, realizującego innowacyjny eksperyment prowadzony w kosmosie. Terminy spotkań: Wydział Zamiejscowy w Lubinie ul. Odrodzenia […]