Ankieta dla mieszkańców Polkowic

Szanowni Państwo,

Burmistrz Polkowic w dniu 11.04.2018 r. podpisał Zarządzenie nr 2220/18 w sprawie przeprowadzenia monitoringu Strategii Rozwoju Zrównoważonego Gminy Polkowice (SRZGP) na lata 2015 -2020-stan na koniec 2017 r.

Zgodnie z planem monitoringu, będącym załącznikiem do ww. zarządzenia, Urząd Gminy Polkowice zobowiązany jest przeprowadzić badania ankietowe w formie papierowej i elektronicznej, skierowane do mieszkańców gminy Polkowice.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy mieszkańców gminy Polkowice o wypełnienie załączonej ankiety.

Urząd Gminy Polkowice