Bądź ECO!

plakat_zbiorka-baterii_v3Myśl globalnie działaj lokalnie! – to hasło przewodnie, które będzie przyświecać nam podczas organizacji wszelkiego rodzaju ekologicznych inicjatyw. Od lutego 2012 r. na terenie naszej Uczelni możecie znaleźć pojemniki na zużyte baterie. Dzięki współpracy z KGHM Ecoren mamy szansę zorganizowania – mamy nadzieję, że wspólnie z Wami – zbiórki baterii, które zostaną później poddane utylizacji.

Tym razem przyszła pora na nowe przedsięwzięcie, a mianowicie zbiórkę baterii. Do Waszej dyspozycji na terenie Uczelni są specjalnie oznakowane pudełka, gdzie możecie wyrzucać zużyte baterie. My później przekażemy je firmie KGHM Ecoren i zostaną one właściwe zutylizowane. Dzięki tego typu akcji unikniemy przedostawaniu się do środowiska szkodliwych substancji, a jak dobrze wiemy, obecnie wiele zasobów naturalnych jest na wyczerpaniu, więc warto dbać o te, na które mamy jeszcze wpływ.

Bądźmy świadomi!

Wraz ze wzrostem naszego poziomu życia, wzmożonym problemem stają się odpady powstające w wyniku działalności przemysłowej i bytowej człowieka. Na ich ilość, oprócz czynnika demograficznego, bezpośredni wpływ ma styl życia każdego z nas oraz poziom świadomości społeczeństwa. Chcąc podnosić poziom świadomości naszej społeczności akademickiej z chęcią będziemy angażować się w różnego rodzaju ekologiczne inicjatywy.

Pamiętajmy, że…

  • Problem elektroodpadów jest globalny, ale mamy na niego duży wpływ. Dlatego też warto zaczynać wszelkie zmiany postawy od siebie i swojego najbliższego otoczenia,
  • To od nas samych zależy co stanie się ze zużytymi bateriami, a tym samym jak będziesz wpływał na środowisko naturalne, na swój organizm i na przyszłe pokolenia.

Co warto wiedzieć?

  • Znaczna część baterii używanych w Polsce to baterie jednorazowe, które zawierają metale ciężkie oraz szkodliwe substancje, jak: ołów, kadm, rtęć, lit.
  • W przypadku, gdy związki te dostaną się do organizmu mogą wywołać choroby nerek czy dolegliwości ze strony układu pokarmowego i nerwowego.
  • Szkodliwe substancje mają również negatywny wpływ na środowisko, gdyż wyrzucone zużyte baterie mogą skazić glebę i wodę.
  • W Polsce rocznie sprzedaje się 320 mln ( 7,5 tys. ton) sztuk baterii, a jedna tona zużytych baterii zawiera między innymi po kilka kilogramów kadmu, niklu i litu!
  • Warto wiedzieć, że wyrzucony na śmietnik jeden paluszek może zanieczyścić 1m3 ziemi, a jedna niewielka zużyta bateria guzikowa – zatruć od 5 do aż 50 tys. litrów wody.
  • Art. 12 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach zakazuje umieszczania zużytych baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku.

Mamy nadzieję, że wesprzecie nas w tych działaniach!