62. rocznica – hołd odkrywcy złóż rud miedzi

23 marca 1957 r., 62 lata temu, pochodzący z Haczowa Jan Wyżykowski dokonał odkrycia największych w Polsce złóż rud miedzi w okolicach Sieroszowic i Lubina. To wydarzenie 22 marca zostało upamiętnione w Sieroszowicach (pow. polkowicki). Tego dnia wieńce pod obeliskiem w miejscu historycznego odwiertu złożyli przedstawiciele firm i instytucji z regionu.  Wiązankę kwiatów złożył także dr Włodzimierz Olszewski, Rektor Uczelni Jana Wyżykowskiego.