14 listopada w UJW XII Konferencja z cyklu „Społeczności lokalne”

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych. Program opublikujemy niebawem.

Partnerzy konferencji: Gmina Polkowice, Powiat Polkowicki, Powiat Lubiński, Związek Powiatów Polskich, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, SITECH

 

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Społeczności lokalne. Zrównoważony rozwój jako wyzwanie społeczno-gospodarcze i edukacyjne”
14 listopada 2019 r., UJW w Polkowicach

Przewodnicząca Komitetu Naukowego: prof. nadzw. dr hab. Ewa Kurantowicz
Organizatorzy: Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Zrównoważony rozwój polega na utrzymaniu przez społeczności balansu między gospodarką, życiem społecznym i środowiskiem. Z pewnością jest to idea, która daje mocny impuls do rozwoju społecznego, ale często też  staje się dla niego barierą. Kluczową rolą w realizacji postulatów zrównoważonego rozwoju odgrywa edukacja, uczenie się przez całe życie oraz prowadzenie szerokich działań i akcji oświatowych. Edukacja (pomimo, że jest określona w celu czwartym Agendy) musi być także praktyką wszechobecną przy realizacji pozostałych celów SDGs, jak np. zdrowie, zatrudnienie, zrównoważona konsumpcja i produkcja czy zmiany klimatyczne i pomagać w transformowaniu życia społeczności i jednostek, aby osiągnąć cele stawiane przez Agendę 2030.

Do osiągnięcia tych celów niezbędne są także wspólne działania międzysektorowe w społecznościach, różnych grup interesariuszy, a także budowa sieci współpracy z innymi społecznościami lokalnymi. Wyznaczone przez ONZ cele dla świata stają się celami lokalnych społeczności.

Jak wygląda ten proces, jakie przynosi zmiany dla lokalnych społeczności? Czy rzeczywiście taki scenariusz zaplanowany przez globalną politykę wydarzy się w społecznościach lokalnych w roku 2030? Czy i w jaki sposób te globalne wyzwania są już obecne w lokalnych społecznościach? Jak lokalni politycy, liderzy, edukatorzy wzmacniają dążenia do osiągania wskazanych celów w Agendzie 2030? Jakie bariery w realizacji celów Agendy 2030 są już identyfikowane w społecznościach lokalnych?

Oprócz wskazanych pytań dla środowiska akademickiego ważne jest także pytanie o rolę badań i badaczy, którą mogą pełnić w kontekście Agendy 2030. Czy badacze otrzymują wyłącznie role diagnostyczne, eksperckie czy też bardziej są one powiązane ze sprawczością, edukacją społeczności i działaniem? Jaka jest rola badaczy zaangażowanych w procesy badania społeczności lokalnych w kontekście Agendy 2030?  W jaki sposób badane są najważniejsze procesy określone w Agendzie 2030 tj. dostępność do dóbr naturalnych, technologii, edukacji, równość i bezpieczeństwo ekologiczne?

To są pytania, które będą towarzyszyć naszej kolejnej konferencji poświęconej problematyce społeczności lokalnych. Zapraszamy Państwa do Polkowic
14 listopada 2019 r. Będziemy koncentrować się na obserwacji i wyjaśnianiu powiązań między światem globalnym i lokalnym w perspektywie Agendy 2030. Liczymy na obecność przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych i sektorów społecznych. Jak zawsze nasze spotkanie korzysta z różnorodności teorii, badań i metodologii, ale także wiedzy różnych środowisk lokalnych, organizacji obywatelskich i przedstawicieli samorządów.
Serdecznie zapraszamy.

Program:program-spolecznosci-lokalne-2019

Zgłoszenia i informacje dla prelegentów: mgr Ewelina Szumska tel. 76 746 53 37, e.szumska@ujw.pl

Osoby indywidualne zainteresowane udziałem w konferencji – wstęp wolny.